O programie Wiedza Galeria olimpijczyk.TV Forum Partnerzy Kontakt
USP tenispolska
szukaj z Google

Kalendarz imprez

Najbliższe imprezy:

wszystkie wydarzenia wszystkie wydarzenia

Partnerzy i Patroni

 

Patronat Honorowy 

Patroni medialni

 

szukaj na stronie

Program Olimpijczyk pl

Program Olimpijczyk pl jest kontynuacją działań na rzecz promowania aktywnego wypoczynku prowadzonych przez agencję ABK Sport od wielu lat. Obecny program powstał w odpowiedzi na zazwyczaj niezbyt przychylne opinie dotyczące występu reprezentantów Polski podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie i decyzje o potrzebie większego zaangażowania w rozwój sportu od najwcześniejszych lat.

Program podzielony jest na trzy główne działania, których celem jest aktywizacja społeczeństwa oraz możliwość szkolenia i ukierunkowania kolejnych sportowych gwiazd.


Olimpijczyk pl
Część pierwszą stanowi pakiet działań rozdzielony na działania kierowane do szkół: nauczycieli, dzieci i ich rodziców, w tym szkolenia nauczycieli WF-u z danych dyscyplin sportowych, uzupełnienie programu lekcji wychowania fizycznego, dostarczanie szkołom sprzętu, spartakiady oraz działania realizowane poza terenem szkoły, takie jak lekcje wychowania fizycznego w specjalistycznych ośrodkach sportowych. Zadaniem nauczycieli jest wyselekcjonowanie uczniów wyróżniajacych się w danej dyscyplinie oraz skierownaie ich na specjalistyczne treningi organizowane w ramach przyznanego stypendium.

Nowy Świat Olimpijczyka
Druga część programu obejmuje wyjście z działaniami "na zewnątrz" poprzez organizację dni sportowych w centrach miast. Projekt obejmuje dwudniowy Piknik przygotowany w centrum miasta lub charakterystycznym dla miasta miejscu. Na zamkniętym terenie przygotowane zostają stoiska sportowe we współpracy z lokalnymi partnerami. Planowana jest cykliczność wydarzenia (wydarzenie coroczne) w kazdymz  miast. Celem wydarzenia jest propagowanie danej dyscypliny sportowej lub ogólnie sportu jako doskonałej formy spędzenia wolnego czasu.

Wychowaj Olimpijczyka
Część trzecia programu obejmuje przygotowania i przekazanie wytycznych dla gmin i powiatów do organizowania działań w ramach poszukiwań talentów sportowych poprzez przekazanie pełnego pakietu
narzędzi i działań, które mogą być realizowane przez poszczególne jednostki administracyjne indywidualnie lub wspólnie z organizatorem programu.

Głównym założeniem programu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, której celem jest przeciwdziałanie i walka ze schorzeniami cywilizacyjnymi wywoływanymi przez siedzący tryb życia. Program kierowany jest do dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym, w tym również ich rodziców i opiekunów oraz szeroko rozumianej opinii publicznej, ale nie tylko. Stworzony został w celu uświadomienia społeczeństwu jak poprzez aktywność fizyczną można pozytywnie wpłynąć na zdrowie oraz jak korzystna jest codzienna dawka ruchu. Program z jednej strony nastawiony jest na wywołanie wśród potrzeby uprawiania sportu i ruchu jako sposobu na polepszenie komfortu życia, z drugiej pozwala na zachęcenie ich do aktywniejszego uprawiania sportu i być może w przyszłości wychowania nowych olimpijczyków i sportowców odnoszących międzynarodowe sukcesy.

Program przygotowywany będzie we współpracy z instytucjami edukacyjnymi i obejmował będzie szeroki zakres aktywności, między innymi:

 • zajęcia edukacyjno - sportowe,
 • prowadzenie programu profilaktycznego,
 • aktywne pikniki rodzinne,
 • konsultacje ze specjalistami,
 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich i ferii zimowych,
 • szkolenia dla nauczycieli,
 • spartakiady szkolne,
 • rozgrywki międzyszkolne i międzyklubowe,
 • turnieje,
 • szkolenie wychowanków programu w danych dyscyplinach.

Zgodnie z założeniami programu zajęcia edukacyjno - sportowe będą prowadzone w szkole dwutorowo przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz pedagogów/psychologów szkolnych lub nauczycieli w trakcie godzin wychowawczych.

Nauczyciele zgłoszeni do programu przejdą bezpłatne szkolenia, przygotowujące do wdrożenia i realizacji programu w szkołach. Szkolenia obejmują tematy z zakresu edukacji prozdrowotnej, profilaktyki ruchowej, aktywizacji ruchowej na bazie ustalonych dyscyplin sportowych oraz przedstawiają propozycje konkretnych zajęć.

Nauczyciele wychowania fizycznego, w oparciu o przygotowane pomoce dydaktyczne i wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia będą prowadzili z dziećmi w czasie lekcji wychowania fizycznego zabawy i gry nawiązujące do określonej dyscypliny sportu, uczyli podstaw gry, jak również ewentualnie koordynowali zajęcia w klubach sportowych prowadzących zajęcia z danej dyscypliny w pobliżu szkoły. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanych lekcjach na terenie klubu.

Wyselekcjonowani uczniowie, wykazujący predyspozycje w danej dziedzinie sportu będą mogli uczestniczyć w specjalnych treningach we współpracujacych z programem klubach sportowych.

Pedagog/psycholog lub wychowawca, korzystając z przekazanych materiałów edukacyjnych oraz wskazówek merytorycznych i metodycznych w trakcie szkolenia, poprowadzi z dziećmi zajęcia profilaktyczne na temat znaczenia prozdrowotnego stylu życia, w tym potrzeby aktywnego wypoczynku. Nauczyciel będzie również koordynował przebieg konkursu zachęcającego młodych ludzi do zdrowego stylu życia.

We współpracy z lokalnymi władzami program będzie wykraczał poza mury budynków szkolnych - w centrach miast organizowane będą pikniki rodzinne i spartakiady skupiające dzieci i dorosłych, czy też bezpłatne zajęcia w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich.

Program stanowił będzie równiez gotową bazę dla gmin i powiatów. "Wychowaj Olimpijczyka" to gotowy zestaw narzędzi i działań, które mogą być realizowane przez poszczególne jednostki administracyjne indywidualnie lub wspólnie z organizatorem programu.

Program ukierunkowany będzie na poszczególne działania, w zależności od realizowanych potrzeb: walka z otyłością wśród dzieci, propagowanie rekreacji i aktywności, walka z patologiami w rodzinach, edukacja społeczna, etc. Wdrażany będzie etapami, pilotażowo prowadzony będzie na terenie województwa Mazowieckiego, by w kolejnych latach zostać rozszerzonym na pozostałe województwa.

Korzyści dla szkoły, wynikające z uczestnictwa w programie Olympiados.

 • Poprzez swoje założenia i cele szczegółowe program wpisuje się w politykę edukacji prozdrowotnej:
  • zapoznanie uczniów z pojęciem zdrowia i czynnikami je warunkującymi;
  • uświadomienie znaczenia prozdrowotnego stylu życia;
  • zwrócenie uwagi na potrzebę aktywności fizycznej;
  • zwrócenie uwagi na istotę zdrowego żywienia;
  • zachęcenie do wprowadzenia pozytywnych zmian w trybie życia na rzecz aktywności sportowej;
  • zachęcenie do wprowadzenia pozytywnych zmian na rzecz racjonalnego i zdrowego żywienia;
  • pobudzenie uczestników do przemyśleń na temat sposobu spędzania czasu wolnego przez nich samych i ich rodziców;
  • umożliwienie spędzania czasu wolnego na uprawianiu sportu i aktywnej zabawy.
 • Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniu.
 • Zaproponowanie uczniom atrakcyjnej formy aktywności fizycznej jaką jest uprawianie sportu.

Działania edukacyjne i komunikacyjne obejmować będą plakaty i ulotki na terenie szkół i klubów, kierowane do dzieci i ich rodziców, konkursy, broszury edukacyjne, warsztaty, działania we współpracy z mediami, konferencje i materiały prasowe, informacyjno - edukacyjną stronę www programu.

Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków firm prowadzących działalność Odpowiedzialności Społecznej, władz lokalnych oraz instytucji publicznych zainteresowanych promowaniem zdrowia wśród dzieci, młodzieży szkolnej i społeczeństwa.

Nasza inicjatywa pomoże w zaangażowaniu lokalnych władz Urzędów Gmin, Urzędów Dzielnic oraz Dyrektorów Szkół, bez udziału których realizacja programu nie będzie możliwa.

Korzyści, jakie przyniesie program wydają się oczywiste - poprawa kondycji fizycznej, nauka etykiety, wyrabianie charakteru i oczywiście poznanie tajników danych dyscyplin sportowych wśród najmłodszych. Liczymy, iż efektem projektu będzie również doskonała zabawa i nauka dla dzieci. Jesteśmy pewni, że wspólne zaangażowanie i praca przyniosą pożądane efekty.

Do tej pory, w ramach prowadzonych działań i programów sportowo-edukacyjnych, zdobyliśmy szeroką wiedzę i doświadczenie, współpracując między innymi z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, Państwową Inspekcją Sanitarną, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Wojewodą Mazowieckim, Polskim Komitetem Olimpijskim, Instytutem Żywności i Żywienia, Instytutem Matki i Dziecka, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, szkołami podstawowymi, Fundacjami związanymi z aktywnością sportową i edukacyjną, ośrodkami i klubami sportowymi oraz mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.

Realizowaliśmy bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, turnieje i spartakiady, pikniki sportowe oraz rozgrywki lokalne i ogólnopolskie w różnych dyscyplinach sportu.

Organizator oraz koordynator programu:
ABK Sport

Ilona Fijałek, Account Executive
tel.: (22) 401 22 16 - 18, e-mail:
ilona.fijalek@abkgrupa.pl

---------------------------------------------------------------


ABK Sport agencja marketingu sportowego, będąca częścią agencji komunikacji marketingowej ABK Grupa, oferującej usługi w zakresie ATL, BTL, PR oraz marketing mix, realizującej również Autorskie Programy Promocyjne, m.in. www.womensrun.pl, www.polishgolf.pl, które są narzędziami bezpośredniego dotarcia do ustalonych grup docelowych. Na rynku usług marketingowych istnieje od 1991 roku. Zgrany zespół łączy ze sobą doświadczenie, kreatywność, indywidualne podejście do każdego działania i profesjonalną obsługę. Więcej na www.abksport.pl.